Kontaktujte nás

Gigant Mariusz Paprzycki

phone +48 71 301 53 43

mobile. +48 883 22 44 49

email: info@gigant.net.pl

3 Maja 22 B Streer
55-200 Oława, Polsko

NIP 8961274412

 

Rodo
moje údaje poskytujem dobrovoľne a sú nevyhnutné v písomnom kontakte na základe mojej žiadosti a súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním mojich osobných údajov s cieľom poskytnúť mi potrebné informácie.
Rodo2
možnosti prístupu k mojim osobným údajom, ich zmene, obmedzeniu spracovania, požadovania prenesenia údajov a požadovania ich odstránenia.