Contact us

Gigant Mariusz Paprzycki

phone. +48 71 301 53 43

mobile. +48 883 22 44 49

email: info@gigant.net.pl

3 Maja 22 B Street
55-200 Oława, Poland

NIP 896-127-44-12

 

Rodo
podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
Rodo2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.